ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் டாக் ஹம்மர்ஸ்கை விமர்சிக்கும் ஜவஹர்லால் நேரு உரை.

ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் டாக் ஹம்மர்ஸ்கை விமர்சிக்கும் ஜவஹர்லால் நேரு உரை
Share Button
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons