இலங்கை சுதந்திர தின விழாவில் தமிழில் தேசிய கீதம் இல்லை

இலங்கை சுதந்திர தின விழாவில் தமிழில் தேசிய கீதம் இல்லை

இன்று இலங்கையில் 74-வது சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அங்கே இதுவரை தமிழில் தேசிய பண் இந்த விழாவில் இசைத்தது உண்டு. இந்தாண்டு தமிழில் தேசிய கீதம் இல்லையென்பது எந்தவிதத்தில் நியாயம்.

Share Button
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons